statensofre.no
De vanskeligstilte skattyterne
Les mer

Hvem ?

Per Waagen

Mitt navn er Per Waagen.

I 2007 hadde min far (med samme navn) slitt med uriktige krav fra Skatteetaten i mer enn 10 år.

Historien kort fortalt

Ligningskontoret brøt flere punkter i ligningsloven når de i 1996 feilaktig beregnet hans inntekt med skjønn etter at hans selvangivelse hadde forsvunnet ved ligningskontoret i Stavanger.

Først kom en etterlysning om at "Deres selvangivelse er ikke registrert levert". Min far kjørte til ligningskontor og informerte om at selvangivelsen var blitt levert i skranken, slik man gjorde den gang.

Resepsjonisten sa at han skulle bli kontaktet igjen dersom de ikke fant den. Dette løftet ble ikke holdt, og en slik menneskelig svikt førte ham inn i en gjeldssituasjon, et helvete, som ble umulig å komme ut av.

Evighetsskyldner

Etter personlig konkurs og mange år med uriktige krav og tvangstrekk i lønn, hvor han forlengst hadde gitt opp å bli hørt, fikk han heller ikke gjenopptatt sin skattesak, fordi den var da "foreldet". Men, til tross for foreldelse, ble statens knallharde krav på flere hundetusen kroner, stående.

Slik blir man en "evighetsskyldner".

Hvordan kunne dette være mulig?

Noe måtte være galt. I 2007 tok jeg kontakt med komiker Jon Schau, som selv hadde en kamp mot skattemyndighetene og som jeg hadde lest om i Aftenbladets omtale av Lende-saken. Schau var behjelpelig, og satte meg i kontakt med advokat Paul Rynning som hadde hjulpet ham. Dette ble starten på en reise jeg ikke hadde ventet meg.

Vanskeligstilte skatteytere

Etter samtaler med advokat Rynning lærte jeg at mange nordmenn lever med skattegjeld som de ikke klarer å takle, såkalte "vanskeligstilte skatteytere". Noen er syke og kan ikke ivareta sine egne interesser, mens andre lider som direkte følge av feilbehandling fra staten. Disse har havnet i en uhyrlig vanskelig gjeldssituasjon, og de får ikke hjelp - de har kun seg selv.

Blir aldri hørt

Vi begynte å se nærmere på min fars sak i 2007, og vi jobbet til tider dag og natt, over flere år. Min fars skattesak var ikke komplisert - problemet var bare at han aldri ble hørt. Og når han selv ikke lenger orket å kontakte skatteetaten selv, skjedde hvertfall ingenting. Men kravene, de vokste og vokste. Etaten tok aldri kontakt.

 • Systemet som skal hjelpe skattytere svikter totalt.
 • Innkrevingen svikter aldri.
 • Dårlig statlig arbeid

  Gjennom disse årene, hvor vi var i dialog med både kemner, ligningskontor, skatteetat, skattedirektorat, politikere, finansdepartement og storting, lærte jeg at statlige ansatte som jobber ut mot skatteyterne (gjerne hos kemner), gjør en forferdelig dårlig og mangelfull innsats for å komme i dialog med skatteyterne. Dette er en systemisk feil.

  Staten er klar over problemene sine

  I en intern rapport fra Skatteetaten i 2007 som het "Skatteetatens håndtering av vanskeligstilte skatteytere - forslag til endringer i rutiner, praksis, regelverk og retningslinjer", påpekte etaten selv på utfordringer de har når det gjelder behandling av vanskeligstilte skatteytere.

  «Det er små muligheter for å få ettergitt skattekrav, og reglene om gjeldsordning praktiseres strengt. Gjennom tvangsinnfordringen avbrytes foreldelsen av kravene, og personer som kommer i skattegjeld risikerer å måtte leve på et eksistensminimum. Skatteyter kan risikere å komme i en ond sirkel hvor han blir gjeldsslave på livstid.» - Skatteetaten i rapport om seg selv, 2007

  Men 11 år senere, har lite blitt gjort, ut fra det vi erfarer. "Skattehjelpen" har hjulpet noe, men fremdeles må skatteyter ta kontakt selv.

  Hvorfor tar ikke staten selv kontakt med disse menneskene?

  Hvorfor tar ikke skatteetaten selv fatt i sakene og gjør noe med dem? De vet jo hvem som skylder skatt. De sender jo krav til dem. Hvorfor tar ikke Skatteetaten selv kontakt med disse menneskene?

  Det største problemet er at de fleste vanskeligstilte skatteytere gir opp kampen. Kommunikasjonen i skattesaker stopper derfor opp. Det er omvendt bevisbyrde - skatteyter er skyldig, frem til han eller hun har motbevist statens anklage. Dette klarer man sjelden alene, og man har ikke råd til juridisk hjelp. Er du konkurs og har statlige krav mot deg, da er det så godt som over og ut. Man blir psykisk ødelagt av å bli motarbeidet over lengre tid.

  Et fullstendig ubrukelig system. Dette må gjøres noe med

  Jeg og mine bekjentskaper fra arbeidet med min fars sak håper å kunne samle tilsvarende saker som står uløste, og presentere dem samlet til mennesker oppover i systemet. Mennesker som vi tror og håper ikke har samvittighet til å la vanskeligstilte skatteytere gå livet ut med skattegjeld, som "evighetsskyldnere", uten å ha blitt hørt.

  Slike uløste saker koster liv, det ødelegger familier, og det koster samfunnet en stor alternativkostnad.
  Ingen er tjent med det.

  Lenker

  Saken om Tore Lende (Aftenbladet 2007)
  Kritikk til Skatteetaten (Aftenbladet 2007)
  Gjeldsslaver på livstid (ABC Nyheter 2008)
  Hans Norum - Skjønnslignet til trygd og uførhet (E24 2008)
  Straffen hadde blitt mindre hvis jeg hadde skutt noen (Nettavisen 2012)
  Skattehjelpen, etablert 2010

  Hva gjør vi?

  Vi ønsker blant annet å kartlegge uløste skattesaker i Norge

  Mange nordmenn sliter med uløste skattesaker, både rettsmessige og urettsmessige krav, og lever i en vanskelig og fastlåst situasjwon som vil følge dem livet ut. Situasjonen forverres hver eneste dag, som følge av statens mangelfulle innsats for å rydde opp og kommunisere med skatteyterene.

  I 2008 hadde Skatteetaten omtrent 10 milliarder utestående i uløste skattesaker. Ti år senere, i 2018, ønsker ikke Skatteetaten å gå ut med tall på hvor mange mennesker som lever med gamle krav hengende over seg, eller hvor store beløp det er snakk om.

  Skjønnsligning

  Mange saker henger igjen fra 90-tallet, en periode hvor det også ble gjort store feil ved skatte- og ligningskontorer over hele landet. Skjønnsligning (beregning av antatt inntekt) ble flittig brukt mot en betydelig stor mengde skatteytere i Norge.

  Skatteyter har gjerne hatt lav inntekt, og staten oppfatter det som "mistenkelig lav", og hvor "antatt riktig inntekt" deretter blir fastsatt basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå - "antatt inntekt i forhold til bestemt bransje". Eller, manglende innlevering av selvangivelse medfører også at staten "gjetter" seg frem til riktig inntekt.

  Ved bruk av skjønn har ligningsmyndigheter svært ofte brutt egne lover, da de har ignorert kjente fakta om skatteyters økonomiske situasjon, som for eksempel kjent inntekt siste 3 år.

  Skjønn utføres også i dag - uten forutgående dialog med skatteyter

  Skjønnsligning praktiseres fremdeles, i litt mindre grad enn før. Men holdningene fra de statlige etatene forblir lik. Du må bevise din uskyld, og du må selv ta kontakt. Fullstendig ansvarsfraskrivelse fra staten.

  Mange av disse menneskene endte følgelig opp som gjeldsofre, med staten som kreditor, og har ikke kommet seg ut av situasjonen eller fått løst sin sak. Dette som en direkte følge av at det er omvendt bevisbyrde i slike saker: Det er opp til skatteyter å bevise at staten tar feil.

  Vi ønsker å gjøre noe med dette

  Ikke bare er disse uløste sakene en belastning (og i noen tilfeller en dødsdom) for individer/skatteytere, sakene er også en stor samfunnskostnad. Vi vet om en mengde mennesker som sitter med skremmende historier om deres erfaring med et statlig system som ikke ønsker å rydde opp eller ta ansvar for egne feil.

  Er du eller noen du kjenner i en slik situasjon?

  Vi vil gjerne få tilsendt historien slik at vi kan samle dokumentasjon som kan brukes for å belyse problemet, enten det er ovenfor politikere eller deler av etaten direkte.

  Dersom historien du sender oss ønskes brukt videre i arbeidet, vil vi ta kontakt igjen for å få din fullmakt til videre bruk.

  Ta kontakt for mer info om hvordan du kan sende den til oss
  Vennligst meld deg på vårt nyhetsbrev og bli oppdatert

  En sann historie

  Historien som fortelles her er alvorlig, men dessverre ikke unik.
  Du kan du lese mer om saken her (Aftenbladet, 2007)
  Vennligst meld deg på vårt nyhetsbrev og bli oppdatert

  Kontakt oss

  Send oss en melding til oss nedenfor